Finn dine egne mulighetsrom

Våre tjenester og kurs

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr veiledning, coaching, undervisning og terapi. Utforsk våre tjenester/kurs og kontakt oss for timebestilling.

Terapi

Jeg tilbyr relasjonsterapi, psykoterapi og samtaleterapi.
Bevisstgjøring og behandling gjennom Monodrama (individuelle timer) og Psykodrama, der vi setter en scene med autentiske tema fra ditt liv. Vi anvender kreative verktøy for å utforske og fordype oss i dine eventuelle sår fra relasjoner/hendelser eller dine aktuelle temaer her og nå fra din livshistorie.

Aktuelle tema
Kriseintervensjon, fokus på forebyggende helse, relasjonsutfordringer, sorg/ tristhetbearbeidelse, angstopplevelser, stressmestring, mestring i sykdomsfaser ved evt. kreftlidelser, sinnemestring, rusproblem, parveiledning

Velg din skjebne.

Vær oppmerksom på dine tanker,
de blir lett til dine handlinger.

Vær oppmerksom på dine handlinger,
de blir lett dine vaner.

Vær oppmerksom på dine vaner,
de blir lett til din karakter.

Vær oppmerksom på din karakter,
for den blir lett til din skjebne.

Thich Thien-An

Veiledning

Prosessveiledning:

- Selvvalgte tema
- Roller og relasjoner

- Livsvalg, karriere, samliv,
- Helse og roller, individuelt og i grupper.
- Parveiledning

Coaching

Med fokus på dine ressurser og mål:
- Selvalgte tema
- Roller og relasjoner

Kurspakke-forløp

Kurspakke-forløp i:
- Selvledelse
- Parveiledning
- Ungdom og nettverk.

Parterapi
med fokus på kommunikasjon og følelser

Jeg henvender meg til:
- Dere som opplever at dere står litt fast i forholdet og som ønsker utvikling/bevisstgjøring. Erfaring viser at par søker hjelp for sent når det negative i forholdet har kjørt seg fast. Så dette er et tilbud til dere som ønsker å forebygge, sikre eller utvikle forholdet.
- Dere som ønsker å få mer innsikt i kjærlighetsbegrepet og som ønsker å jobbe med kommunikasjonen dere imellom.
 
Temaer som belyses er:
1.   Grunnverdier i forholdet. Parforholdet som en tredje part. Vårt felles Vi  - Fellesverdier.
2.  Kommunikasjon - tale og lytteteknikk. -  Kjærlighetsspråket.
3.  Mønsterbryting og bevisstgjøring , se muligheter for endring.  

Om oss

Velkommen til CREVO!

CRE = creare (kreativitet) EVO = evolutio (utfoldelse)

Jeg har et sterkt ønske om å bidra til at mennesker øker sin bevissthet om et bedre liv gjennom kreativitet, nye valg og gode prosesser. Etterspørselen av min kompetanse og erfaring har økt de siste 19 årene fra bedrifter. De har gitt meg gode tilbakemeldinger. Jeg har mange års helsefaglig bakgrunn og en 7 årig kreativ leder og regissørutdanning.

Jeg kan tilby en handlingsrettet metode som gir god og effektiv bevissthet personlig, for par, i relasjoner, i roller og i organisasjoner.

Jeg tilpasser mine tilbud slik du ønsker og dekker bedriftens behov for bistand.

 

Våre verdier er: Respekt, verdighet og tillit.

Visjon: Jeg ønsker å bidra til at privatpersoner og bedrifter når sine mål gjennom kreative prosesser.

 

Sertifiseringer:

Inflow24 (individuell og team), prosessledelse, mindfulnessinstruktør, endringsledelse. (pågående: førstehjelp i selvmordsfare), Deva-Yoga instruktør, Virtues project- facilitator, hvor vi jobber med dyder.

Erfaringer:

Over 30 års arbeid med mennesker som har hatt behov for personlig vekst eller psykoterapeutisk behandling.
Har drevet prosessveiledning individuelt og i grupper på fag, roller og handling av ulike yrkesgrupper de siste 20 år.
Har kunnskap og kompetanse på kreative verktøy og prosesser med metoden Psykodrama, Sosiometri og Sosiodrama de siste 17 år.
Har hatt seminar, kurs, prosessveiledning, motivasjonsoppdrag, coaching med ledere og ulike organisasjoner de siste 15 årene.

Metode

Psykodrama er en kreativ metode som er svært god på blant annet det å ta Valg, Krisemestring, Sorgarbeid, Selvutvikling, Konfliktarbeiding, Relasjonsbygging, Psykisk plager, Gruppeprosesser, Rolleforståelse og den er Handlingsrettet.
Sosiometri er svært anvendelig til å bygge grupper og forstå alle typer grupper.
Sosiodrama er en metode som er svært aktuell i bevisstgjøring, utvikling og endringsprosesser i organsisajoner. 
Jacob Levy Moreno psykiater og teatermann skapte filosofien, teorien og metoden Psykodrama, Sosiometri og Sosiodrama. Dette er en kreativ metode som du kan øke din bevissthet rundt vonde følelser, vanskelige realsjoner og roller i livet.
Metoden har en unik tro på menneskets sterke sider, er relasjonsskapende, konfliktoppløsende, handlingsrettet, organisasjonsutviklende, kreativt veiledende og kan smelte sammen fortid, nåtid og framtid i det skapende som skjer i mennesket og gruppen.

Jeg kan være en støtte, veileder, coach eller terapeut som hjelper deg på veien til å mestre utfordringene du har i livet.

  • Ønsker du bli kjent med deg selv og ditt selvbilde, øke selvrespekten og utvikle et sterkt selv?
  • Strever du med angst og depresjon og ønsker å finne veien ut av dette?
  • Opplever du stress og ønsker stressmestring, i arbeidsrollen eller i livet generelt?
  • Er du i sorg eller en krise og trenger hjelp til å håndtere sorgen, sortere og rydde deg gjennom krisen?
  • Har du par/samlivsutfordringer og ønsker å finne en vei for dere sammen, som løser floker eller finner utveier?

Jeg ønsker å bidra til:

  • Å danne en god relasjon til deg.
  • Skape en trygghet, både i relasjon og i terapi/veiledningsrommet.
  • Følge deg og din prosess slik at din opplevelse av å bli møtt, sett og forstått er helt tilstede.
  • Få en åpen dialog og tilstedeværelse for å komme inn i det landskapet som er viktig for deg/dere og se nye oppdagelser.

Jeg ønsker å oppnå gode møter for så å danne grunnlaget for trygghet og tillit til deg og ditt tema som du ønsker hjelp til. Jeg jobber med samtaler, monodrama, sosiometri, sosiodrama, som har sitt utspring fra Psykodrama som er en filosofi, teori og en kreativ og handlingsrettet metode, som har troen på menneskets iboende ressurser.

Metoden gir oppmerksomheten til spontanitet og kreativitet, denne vitaliteten og egenskapen danner motsatsen til utvikling av sykdom. Jeg bruker andre kreative metoder som rollebytte, tegning, kolasj, musikk, kreativ skriving og deling som kommunikasjonsform. Jeg er Leder Facilitator av Virtues project som setter fokus på dine gode egenskaper, og bruker Mindfulness og yoga når disse metodene er naturlig og ønskelig å bruke.

Bedrift i samtale

Vi tilbyr til organisasjoner og bedrifter

Prosessveiledning

- Leder/teamutvikling i organisasjoner, ekspertbistand til arbeidsgivere, karriereveiledning


Coaching

Med fokus på dine ressurser og mål:
- Selvalgte tema
- Arbeidsroller
- Ledere
- Team
- Organisasjon


Ekspertbistand til arbeidsgivere

- Sykefraværsarbeid og arbeidshelseutfordringer

Undervisning/fasilitering

- Kurs-undervisning i: psykologisk trygghet, stressmestring, selvledelse, motivasjon, kommunikasjon i roller eller team, rolleforståelse eller relasjonforståelse.
- Foredrag
- Workshop
- Seminar

Referanser

Finn: - "Jeg fikk en kickstart til å jobbe med meg selv og med mitt liv. Gledet meg til hvert møte. "

Renate: - Jeg fikk ekte og autentiske møter og som klarte å speile mine tanker, slik at jeg klarte å løfte meg selv og finne min identitet.

Frank: - "Jeg har fått fantastisk god hjelp av Crevo og Lillian og mitt liv har snudd 180 grader, kan ikke beskrive følelsen. Hun klarer å være både profesjonell og samtidig et medmenneske. Anbefales på det sterkeste."

Elin: - "Jeg møtte en terapeut som har evne til å gi meg ro, trygghet og tillit og det har en helende effekt på meg. Jeg møter et medmenneske som jeg ofte savner. "

Kari: - "Hjelper meg med å finne en retning og få nye redskaper. Få kontakt med meg selv og det som egentlig betyr noe for meg. "

Anne: - "Et trygt og godt rom å komme til. En tilstedeværende hjelper, som følger min prosess med intuisjon. "

Kraftlaget

"I forbindelse med at selskapet fikk ny daglig leder hadde ledergruppen behov for å komme tettere sammen.
Vi skulle endre måten å samhandle på radikalt. Det ble fort klart at vi trengte hjelp til det.
Lillan i Crevo ble leid inn for å jobbe med gruppen. Vi er svært fornøyd med måten hun løste oppgaven på.
Nøkkelen til suksessen ligger i at hun både jobbet med gruppen som helhet og hver enkelt individuelt.
Hun har gitt oss verktøy for å jobbe med i den videre utviklingen av teamet vårt. Videre har hver enkelt av oss blitt mer bevisst på hvordan vi bidrar inn i gruppen."

Deltager i prosessveiledning:
”Jeg har blitt mer bevisst etter veiledningen. Har fått større sikkerhet, trygghet og kvalitet i arbeidet.
Veiledningen fungerer som en mental renselsesprosess, hvor jeg blant annet har jobbet med vanskelige temaer som stjeler energien i hverdagen. Jeg er blitt klokere og mer moden i yrkesutøvelsen, tørr mer.”

Bedriftseier i lederveiledning:

"Lederveiledningen hos Crevo har gitt meg en helt ny trygghet i lederrollen. Det innebærer blant annet at jeg opplever mye mindre stress, og min trivsel i rollen som leder er uendelig mye større. Mine medarbeidere opplever meg som mye tydeligere og mer rett på sak. Jeg opplever også at jeg har beholdt min evne til å lytte til medarbeiderne og være åpen for andres synspunkter og innspill. Lillian lærte meg å verdsette de gode egenskapene jeg hadde som leder da jeg begynte på Lederveiledningen. Stemningen blant medarbeiderne har også forandret seg . Det hersker mye større ro blant medarbeiderne , og det fokuseres lite på PROBLEMER. Nå har alle et fokus på LØSNINGER. Oppsummert er den viktigste effekten for meg at jeg stortrives som leder. Mine beste opplevelser i jobben har jeg når jeg får alle til å trekke i samlet flokk. Min arbeidsdag som leder før og nå, kan nesten ikke sammenliknes. Lillians Lederveiledning tok utgangspunkt i mine lederegenskaper, hun hjalp meg å verdsette og videreutvikle det jeg hadde fra før. I tillegg ble jeg veiledet til å finne hva jeg manglet og fikk utvikle nye egenskaper på mine egne premisser. Det var et totalt fravær av standardiserte løsninger. Alt var basert med utgangspunkt i mine personlige egenskaper."

Crevo AS

Jernbanevegen 11, 7224 Melhus
Postadresse:
Crevo AS v/ Lillian Tiller
Drammensvegen 49, 7224 Melhus

Er fast samarbeidspartner med HMS-Senteret Melhus.

Vi har studentrabatt.

24-timers avbestillingsregel
Du må avbestille timen din innen 24 timer, ellers må du betale for hele timen.

Åpningstider

Mandag - Fredag 10:00 - 17:00

Lørdag - Søndag Stengt

Vil du komme i kontakt med oss? 

Crevo AS har tjenester og kurs for enhvert behov. Kom innom eller ta kontakt for timebestilling. 

hCaptcha